C H JANSON

Om “The Searl project antigravity” og norsk sendrektighet

Min venn Bryan på Hawaii sendte meg idag en link til et foredrag om en gammel kjenning, nemlig Searl prosjektet. Foredraget kan studeres på denne linken: http://www.youtube.com/watch?v=0Ud3vOYJpUg

Og dermed ble jeg minnet om en kronikk jeg presenterte i Dagbladet i begynnelsen av 2008; om det totale fravær av satsning på forskning på fornybar energi i Norge. 

Situasjonen er noe bedre idag, men sendrektigheten råder jo fortsatt. Se for eksempel denne ferske og kritiske artikkelen fra april 2013. 

Kronikken står seg derfor ganske bra om jeg skal si det selv. Kronikken ble ifølge avisen lest av 30% flere enn vanlig for den type kronikker, og det husker jeg at jeg var ganske fornøyd med. Jeg kan vel tilføye at tittel og bildebruk helt og holdent er Dagbladets ansvar. Her er den:

http://www.dagbladet.no/magasinet/2008/01/08/523279.html

Noach
%d bloggers like this: