Myers-Briggs Jung Typedefinitions

Myers-Briggs Type Indeks

MBTI & Fotball

Hvordan flytte prestasjonsnivået fra lunkent og halvhjertet – “perfunctory” – til det maksimalt oppnåelige, til en referansekvalitet du på egne vegne kanskje ikke holdt for mulig? God spurt, og heldigvis, kunnskap om de såkalte MBTI preferanser kan gi gode ledetråder for spiller og trener.

MBTI er basert på Carl G. Jungs prinsipper om typeforståelse. Disse prinsippene ble i sin tid videreutviklet av duoen Myers og Briggs til en internasjonal standard kalt Myers-Briggs Type-Index (MBTI).

Hensikten er her å anvise hvordan MBTI kan bli et hensiktsmessig verktøy i den (teoretiske) bevisstgjøring av hva som kreves for å oppnå effektivt og riktig forbedringsarbeid. Hovedfokus er idrettslige prestasjoner, nærmere bestemt fotball, selv om prinsippene er generelt anvendbare.

For effektiv trening og resultatoppnåelse er det det helt avgjørende med bevisstgjøring på hva som er riktig treningsarbeid for hvert unike individ.

MTBI som verktøy for innsikt i effektiv trening

Hva kan en trener eller ambisiøs spiller på jakt etter sitt beste nivå få ut av dette? Ingenting uten litt innsats. Selv om det er fullt mulig å lese det meste av informasjonen i dette dokumentet uten å kjenne egen type og preferanser, vil det være mer effektivt med forkunnskap om slikt.

Informasjon om MBTI flyter overalt, og det er alltid mye snakk om oppdeling i kognitive funksjoner; hva de er og hvordan de fungerer i praksis. Faren er da at man identifiserer seg med egen MTBI typepreferanse i den grad at dette blir selvoppfyllende profetier. Dette er kanskje gøy, men kan være litt på stedet hvil, eller fungere begrensende og bli en trygg havn for feil og mangler.

Denne siden er annerledes fordi den forklarer litt om hvorfor adferdsmønstrene oppstår. Dette er viktig fordi det åpner for bevisstgjøring av hvilke elementer i egen adferd som inneholder potensial for automatisk læring, og hvilke som typisk vil være mer mekaniske i den forstand at man gjør de samme feilene eller scorer de samme lettvinte poengene, igjen og igjen, men man aner bare ikke hvorfor dette skjer.

Dette er poenget. Hvorfor vandre gjennom livet i årevis med tøysete feil og svakheter som det er mulig å rette på innenfor en ganske kort tidshorisont? Hvorfor være en middelhavsfarer av en fotballspiller når enkel bevisstgjøring av typiske feilårsaker kan forbedre treningsarbeidet og prestasjonen dithen at publikum om ikke lenge gisper av fryd?

Hemmeligheten er like enkel som den er krevende; bevisstgjøring på hvilke konkrete grep du kan gjøre i ditt personlige forbedringsarbeid, heretter kalt treningsarbeid.

MBTI som verktøy for laganalyse

Lyn eksemplet

Noach
%d bloggers like this: