Myers-Briggs Jung Typedefinitions

Myers-Briggs Type Indeks

FotballNorge AS

 

Dette er innledende side om MBTI og norsk fotball, med en eller fler essays om status og behov i fotballnorge.

En liten introduksjon om “ståa” i Norsk Fotball; utgangspunktet.

For effektiv trening og resultatoppnåelse er det det helt avgjørende med bevisstgjøring på hva som er riktig treningsarbeid. Vi er unike individer, (til egen intro om Fotballnorge) og skal fotballnasjonens prestasjonnivå bli bedre, må det etableres en bredest mulig forståelse på hva som kreves av individuell tilpasning av treningsarbeidet. Dette må være aksen i fotballnorges revitalisering. Det er en kolossal oppgave fordi forståelsen for viktigheten av å systematisere den individuelle tilpasning finnes tilfeldig plassert hos enkeltindivider av trenere, og den “lommen” disse eventuelt måtte evne å etablere, men synes å være mangelfull i Norges Fotballforbunds organisasjon, som inkluderer de fleste av landets klubber.

osv.

 

Noach
%d bloggers like this: