C H JANSON

Essays

Some selected blogs or chronicles

Nordmenn er en vandrende skandale

Kopi av min kronikk i Dagbladet fra 2008, om behov for å få i gang satsning på fornybar energi. Det skal tilføyes at det var Dagbladet som sto for valg av tittel, ingress og photos, og da var det vel slik at det satte litt fart i sakene. Mest leste kronikken...

Read more

Å være i sin egen flytsone

I går hadde jeg en fin dag i flytsonen, i den grad at jeg tenkte det passende med en oppsummering. Det er mye rart som skjer der i sonen, og har du dårlig tid, vil jeg i grunnen anbefale at du stopper her fordi jeg har tenkt å forsøke å gjengi...

Read more

Over-attribution to self of external events

The psychological disorder entitled self-attribution (Norwegian: "Selvhenføring" ), is defined thus in [1]: "Psychological pattern of response characterized by an increased tendency to think that causal events happening around Self is directly connected with Self. (Norwegian: "Psykologisk reaksjonsmåte kjennetegnet ved en økt tendens til å mene at det som skjer rundt en, har forbindelse med en selv.")

Read more

The crazy Sumerian and the Deck of cards

This essay is actually an an extract of an email once sent to a group that was involved in the “esoteric” or mathematical study of the deck of cards, calendar mathematics and more. You will probably be best off by viewing this essay as entertainment with a mix of truth...

Read more

Elsters utfordring i Morgenbladet

Her er min ikke-vinnende besvarelse på Elsters utfordring: Harald Eia gir 100 000 kroner til den som kan tilbakevise Jon Elsters to innvendinger mot Pierre Bourdieus Distinksjonen. To spørsmål skal besvares: (1) Hvordan kan en strategi være ubevisst? (2) Hvordan kan handlinger forklares av sine utilsiktede virkninger?

Read more

Eggens harselas med Snåsamannen

Denne artikkelen er en kommentar til Fra hinsiden, av Torgrim Eggen, publisert 13.11.2012 i Dagens Næringsliv På klokkeklar twittring fra en gjeng høytflyvende pips, hev jeg meg forleden rundt i luftige svev og fløt “downstream” til Dagens Næringsliv, hvor jeg med stor fornøyelse leste Torgrim Eggens ramsalte kritikk “Fra hinsiden”, som omtaler...

Read more

Noach