C H JANSON

Gunshots in the forest

After having walked by the multiple training shooting fields of Skytterkollen outside Oslo/Norway oh-so many times, I in 2019 decided to make a recording of the sound of a gunshot and how it interacts beautifully with the forest in a fascinating “svushing” manner. It became my best binaural bootleg ever....

Read more

Francis Poulenc og Oslo Domkor i Høymessen 151115 (Lydopptak)

Jeg tror nesten ikke noe som helst på tilfeldigheter, men mye på forutbestemte og kryssende linjer som gitt av unike skjebnemønstre, og med disse mønstrene som vakre, men dog fundamentale brostensgater for den frie viljes handlingsrom.

Read more

“Bootlegs” fra Langesund Kirke m.m.

I forbindelse med en overnatting en helg på flotte Langesund Bad Hotell, kom vi i snakk med eieren Lars Rise som holdt et interessant foredrag om hotellets historie. Bildet er forresten utsikten fra vårt rom nr 5. I “Bootleg” humør gjorde jeg et binaurisk opptak av foredraget så lenge batteriet holdt,...

Read more

Noach