C H JANSON

  • Life is like a game of cards. The hand you are dealt is determinism; the way you play it is free will. Jawaharlal Nehru
  • What could be more convincing, moreover, than the gesture of laying one’s cards face up on the table? Jaques Lacan

  • Et plagiat er av det gode fordi det forteller om respekt for kvaliteten på originalen, som forøvrig nesten alltid også er et plagiat av noe originalt. C.H.Janson

Terror i Paris, sier Sabian

I nærheten av det umusikalske i tragediens stund, men likevel en titt på nåværende Sabian symbol, som er 22° Skorpionen.

Scorpio22: Hunters protected by heavy clothing are shooting wild ducks.

Det er slik med Sabian og andre mystiske systemer for virkelighetsbeskrivelse at de er nøytrale, men så er det opp til oss mennesker å finne riktige løsninger. Alle symboler har således sin konstruktive og destruktive side, og i dette tilfellet, fredag 13. november, kan vi gi symbolet følgende moderniserte, men grufulle tittel:

A crazy bunch of mad terrorists protected with bomb belts are shooting wild at Paris citizens

 

Noach
%d bloggers like this: