From  amazing archetypes fun
    to      serious self-studies

 • Life is like a game of cards. The hand you are dealt is determinism; the way you play it is free will. Jawaharlal Nehru
 • Life is not a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well. Jack London

 • Openness is an overarching philosophy characterized by emphasis on transparency and free, unrestricted access to knowledge and information WikiPedia

2: er Norges nasjonalkort

Introduksjon

Carl Gustav Jung var med sin forskning på kognitive funksjoner kjent som en klok mann. Han la viktige grunnlag som andre siden utviklet videre, for eksempel den såkalte Myers-Briggs type preferanse, et fascinerende og presist analysesystem, gitt dens kobling mellom kognitive og kroppslige funksjoner. Han sa også dette:

“Alt som blir født eller foregår på et bestemt tidspunkt og sted, får dette tidspunktets og stedets preg”

Glenn Perry er en kjent forsker på såkalt astrologisk psykologi; astrologiens egentlige hensikt, og sier det sånn:

“The value of astrology is not its power to predict what the gods have in store for humans, but its ability to reveal the god-like powers that reside in the depths of every human being”

Så, hvem har rett, astrologen eller skeptikeren? Det er nok de to herrer over her, og det er ved bruk av statistikk relativt trivielt å demonstrere at astrologi fungerer. Av særlig interesse i den sammenheng er anvendelsen av såkalt grads-astrologi. Fordelen med denne er at detaljnivået utvides, fra den (for folk flest) litt svevende fortolkning av de 12 stjernetegn, til mer «laserpresise» 52 eller 360 symbolske arketyper. Dette forenkler identifikasjon av symbolske arketyper i vesentlig grad.

En liten introduksjon til kortstokken som astrologisk system kan leses her og her (Følg linken nederst på den siden for et godt eksempel). Systemet kan brukes som gøyal, men uhøytidelig selskapslek av typen «hvilket kort er du?», og de fleste vil kjenne seg igjen der og da. Systemet kan med fordel også anvendes til seriøse analyser av egne skjebnelinjer, inkludert, men ikke begrenset til analyse av ens partnerskap, hvordan «DNA» forplanter seg og løper i familier, om det er mor og/eller far som gjør barnet «helt», og mye annet. Systemet er med sin kolossale presisjon et anbefalelsesverdig studium for den som søker slike svar, selv om livets skole selvsagt kan være et godt alternativ.

Resten av denne bloggen hører under kategorien «selskapslek med et stort innslag av sannhet».

2: og Norge

 

Jungs bruk av ordet «alt» skal tolkes bokstavelig. Alt har et horoskop, for eksempel en hest, et menneske (man har to, gitt av befruktningstidspunkt og fødselstidspunkt), eller en nasjon.

17. mai 1814 står i 2:; _ «The Wheeler Dealer»; Forhandleren, og den tilsvarende arketypiske energi ligger følgelig som et fundament i den norske kulturen. Ruter symboliserer manifestasjon av verdier, abstrakte eller (oftere) materielle. 2 tallet symboliserer dualitet, som kan spinne ut som «deg mot meg» eller «oss to», alt ettersom. 2: er derfor kjent som et modig kraftkort som ofte havner i disputt om en eller annen «verdi», og som ofte går seirende ut av duellen.

Norge er et land som liker å fremstille seg som et fredselskende land i det godes tjeneste, men det hele foregår altså på 2: manér.

Og i Norge vil vi som tendens tenke «hvor mye er det mulig å ta betalt for denne varen? La oss kreve dette!» Man skal ikke lenger enn over grensen til Sverige og videre nedover i Europa før tendensen er en annen (og mer sympatisk): «Hva er passende pris for denne varen? La oss kreve dette!». Følgen er at nordmenn reiser i svære konvoier til Sverige for å kjøpe varer til riktigere pris. Det er egentlig lattervekkende, men det er ingen som ler. I hvert fall ikke før de ser prislappen.

Denne energien med sine plusser og minuser (som alt annet) er noe vi alle i Norge kjenner på, og kjenner igjen. Den er oss, det er kjent og kjært, og alt oppsummert er det slik at vi liker den, selv om det ikke uten videre er enkelt å sette ord på det hele. Andre nasjoner står i andre kort og viser tilsvarende frem andre kulturer.

Betyr? Når vi kjenner igjen energien er vi liksom på hjemmebane og føler på trygghet og gjensynsglede. Sett fra hver og en av oss er livet egentlig en speilsal vi vandrer igjennom, og hver gang speilet viser frem noe kjent, stopper vi opp og nyter øyeblikket (give or take….).

Herav følger, pr påstand, at nordmenn som er født når sol (eller måne eller..) står i 2:, har en liten fordel; man får litt ekstra oppmerksomhet fra andre nordmenn. Eller som Ole Paus sa det en gang: «Det er noe med den fyren der…. tror jeg stikker bort og denger’n litt i selvforsvar».

For at leseren skal kunne fordøye slik en drøy påstand om upper-hand for denne arketypen, og eventuelt nikke gjenkjennende, kommer her en liten liste med «kjente og kjære» nordmenn som er født på en 2: dag. Dette er medborgere som i særlig grad oppfattes til å stå for det norske:

 • Gro Harlem Brundtland, som ikke trenger nærmere beskrivelse, men vi kan jo minne om «Det er typisk norsk å være god»
 • NRKs Bård Tufte Johansen, som lefler med norsk kultur og holdninger på et vis som får alle til å le.
 • NRKs Fredrik Solvang, den skarpe debattantlederen som alle i studio – for sikkerhetsskyld – liker å flette inn fornavnet på og holde seg inne med når de argumenterer, altså i et fåfengt forsøk på å slippe billigere unna.
 • Fru Solberg, som jeg må erkjenne at jeg er dis med for tiden.
 • Kristin Skogen Lund, den ambisiøse og sikkert dyktige industrilederen. For alt vi vet kan det jo ligge en statsministerambisjon på lurk her, for eksempel neste gang hun runder en større syklus ved ca 60 års alder.
 • Marit Bjørgen, ski Norges udiskutable landsmoder.
 • Kjetil Rolness, og da er vi helt klart over på duellen. Den varianten er ikke for alle, og ved enkelte anledninger går han også over streken, men det er nok nyttig for Norge med samfunnsrefsere av dette kaliberet, debattanter som river de nye klærne av keiseren og driver vekk de verste illusjonene, ved å avsløre dem. Her hans ferskeste ingress og artikkel, nå i Aftenposten, sikkert inspirert av Øystein Spetalens brannfakkel av forrige uke om eiendomsskattens komiske urettferdigheter. Om leseren skulle oppfatte at Rolness ikke mener dette dypt sarkastisk, er det tid for å tenke nytt:

«Norge er eksotisk land langt mot nord, med et sterkt uenighetsfellesskap basert på myter og fabler som holder oss sammen..»

Tilslutt et eksempel på en utenlandsk 2: hvis produkter nordmenn elsker høyere enn noe annet land gjør det; Steve Jobs.

Og, ja, vi tar med Vladimir Putin også. Fru Solberg synes å ha et lite tett forhold til Putin, det skjer liksom ikke noe på den linjen, selv om hun omsider tar seg en tur nå i 2019. Passiviteten har en årsak som heter «stol-leken» (kun plass til én person av hvert kort i rommet), og som gjør at folk med samme fødselskort ikke nødvendigvis er hverandres favoritter, men det får bli en annen blogg. Av lignende årsaker har Fru Solberg bare godt å si om Trump, som er ruter 3. Nabokort faller sjelden eller aldri i unødige disputter. De liker hverandre og har gjerne gjensidig affinitet. Det samme gjelder jo da også Putin og Trump, og det har vi kunnet observere.

Mon om ikke denne listen ihvertfall er litt interessant, selv for en skeptiker?

10: og Norge

 

Så kommer vi til unionsoppløsningen den 7. juni 1905, som sto i 10:. Av musikalsk-matematiske årsaker er 10: kortstokkens fetter Anton, alt man tar i blir liksom til gull. Når vi andre står i dette kortets posisjon på «The Grand Solar Spread», har vi gjerne et veldig fint år og får smake på godsakene for en tid. Om alle tierne, dog i mindre grad spar 10, kan følgende sies:

«Født med publikum, og må bare forsøke å gjøre det beste ut av situasjonen».

Fordi det er en menneskelig egenskap å søke de arenaer hvor man har suksess og kan spørre speilet om «hvem i landet her…», så finner man et klart statistisk underskudd av tiere på Facebook, rett og slett fordi de er opptatt i ekte sosiale lag der de frivillig eller ufrivillig betjener sitt hoff. No time for FaceBook.

For Norge kommer da 10: som et tillegg til urkraften 2: anno 1814. Dette er en «kraftfull» medvindskombinasjon så det synger etter, og da kan vi allerede spørre, litt retorisk og ledende:

 1. Gitt våre naturressurser, er vi som nasjon litt over gjennomsnittlig heldige? (Spør en svenske!)
 2. Omtales Norge utenfra tilsvarende Prøysens «rykte som brunsvidd flesk», eller er vi en nasjon som har opparbeidet mer enn hederlig omtale som et fredselskende land med mikroskopiske forskjeller mellom fattig or rik, og som et land som så og si utelukkende arbeider i det godes tjeneste?

Det er mulig vi kommer litt lett til det. Spørs om ikke Rolness siste innspill hadde fortjent å komme i internasjonal oversettelse.

Vel, som eksempler på tierne, kan vi ta den nå oppløste gull-fredagsrekka til NRK, som var dominert av disse karakterene. Vi hadde Jon Almaas som hjerter ti, forøvrig en tier som ofte kan vise frem små snev av godmodig narsissisme. Så var det Anne-Cat. Hærland som kløver 10. Kløver 10 snakker hurtig på inn og utpust, og har ofte – bokstavelig talt – sprekk mellom fortennene i øvre rekke. Det er så mye luft som skal inn og ut.

For ikke å snakke om Fredrik Skavlan som selveste 10:. Han er dermed utstyrt ikke bare med tierens medfødte popularitet, men også rollen som speilbilde for den norske unionsoppløsningen. Som ekspert på denne type kortkunster er jeg ikke et øyeblikk i tvil om at da Skavlan i 2009 utvidet sitt publikum til å inkludere svenskene, så hadde det i beste symbolsk stil sammenheng med tidslinjen fra 1905; som så:

Når jeg ovenfor her snakker om korttyper, så kan «type» oversettes til frekvens. Vi er alle vandrende tone-poemer i en eller annen unik sammensetning. Noen poemer passer sammen, andre ikke. Imidlertid, kortstokkens musikalske matematikk kan også appliseres på tidslinjer. I praksis betyr at det at vi sakte, men ubønnhørlig vandrer igjennom hele kortstokken og underveis får energitilførsel av det kortet vi «besøker». Kort fortalt er dette sykluser (egentlig «sekvenser av hendelser») av typen 52 dager og 52 år. Så da Skavlan satte igang med sin vellykkede svenskeflørt, hadde vi i samme øyeblikk vært igjennom 2 x 52 års sykluser, og litt enkel matematikk viser da at: 1905 + 2 x 52 = 2009. Sånt sett ser det ut som Skavlan har tatt påp seg oppgaven å glatte over de verste effektene.

Om leseren i disse Twitter tider mot formodning skulle ha lest seg helt hit, kan vi jo ta litt mer musikalsk matematikk: Fra 1814 til 1905 er det 91 år, hvilket sammenfaller med antall «sekvenser av hendelser» (= en syklus) som fører The Grand Solar Spread gjennom alle mulige matematiske transformasjoner, dithen at man er tilbake ved utgangspunktet. Dette tilsvarer et langt menneskeliv; 90 år. I det første året i 3. runde, altså da nye Norge i 1905 var 91 år, finner da Norge tiden inne for å tenke nytt, og bryter løs fra sin svenske forbindelse.

Det ser kanskje ut som jeg plukker sykluser slik at det ser pent ut i bloggen, men slik er det ikke. Det er nemlig slik at 52 og 90 er de to syklusene som hele kortsystemet er basert på. Derfor burde vi ikke feire 50 årsdagen, men 53 års dagen. Det 52. år kan være skjebnetungt og bærer ofte bud om en større livsendring. Les for eksempel denne om Mourinhos problematiske 52. år som ruter ess. Fra eksemplene over byttet Kristin Skogen jobb det året. Endringer kommer, men i mange varianter, styrt av hvilket kort din sol står i.

Leseren har nettopp fått et lite innblikk i det Knut Hamsun så treffende kalte «Hele det blinde spil». Hvis man skulle ønske å forsterke sin forståelse av kortstokkens symbolikk, kan man finne frem til egne fødselskort (du kan spørre undertegnede eller søke på nettet) og studere disse kortenes symbolske fortolkning for deg og ditt liv, og kanskje lese denne vakre metaforen – The Poker Game – om livet på jorden. Husk ihvertfall dette: Det finnes ikke gode og dårlige kort, bare 52 forskjellige, dog noen tilsynelatende “heldige”, men samtlige kort må være med dersom man ønsker å spille et spill!

Og når man treffer noen man intuitivt ikke liker, kan man lese det i kortene, arbeide med sin respekt for dem som ikke er som deg selv, og derfor kanskje tenke sånn:

1. The universe is one being
2. The moment contains love

Noach
%d bloggers like this: