C H JANSON

  • Legominism (definition) – Ancient wisdom that is transmitted beneath a form ostensibly intended for quite a different purpose. G.I.Gurdjieff
  • Just because Fate doesn’t deal you the right cards, it doesn’t mean you should give up. It just means you have to play the cards you get to their maximum potential. Les Brown

  • Consider self-first versus selfish Kryon

Kløver 2 og den verbale perfeksjon

For lenge siden var vi tyve utvalgte i en klasse på Sjøkrigsskolens OMA III, en skole ment å skulle dekke opp Marinens underdekning av offiserer. Kandidatene lærte og bodde under samme tak på Marinens pensjonat Fregatten i ett helt år, og dermed oppsto god anledning 24-7 til å bli bedre kjent. Senere fulgte et vidunderlig år langs den norske kyst, men det var den gangen.

En av klassekameratene var Arbeiderpartiets trivelige leder Jonas Gahr Støre. Foruten at han i anledning dette fotografiet fra kaien i Oslo fant en naturlig plass som gruppens midtpunkt, var det særlig én egenskap vi andre bet oss merke i, og det var talegaver helt utenom det vanlige.

OMAiOslo1981

(Foto: Bjørn Janson)

Jeg undret meg en god del på hvordan slik verbal perfeksjon i det hele tatt var mulig. Forklaringen fant jeg for noen år siden, da jeg en dag oppdaget at alle svar “ligger i kortene”.

Jonas er født 25. august som står i kløver 2. Min metafor for dette kortet er “Den kloke debattanten”.

Tenk etter om ikke den følgende beskrivelsen kan være temmelig treffende for begge disse og for alle andre kløver 2 du måtte møte på din vei.

Litt om kløver 2

2cSom alle kløvertyper er også toeren bevegelig i sin notoriske jakt på ny kunnskap, som så “svært gjerne” deles med andre, og helst i dualiteten (2) som oppstår mellom mennesker. Dette kortets fremste egenskap er dessuten en taleførhet som virkelig står ut av mengden. Ordene bare renner ut i perfekt formasjon. Bare unntaksvis er det behov for å stoppe opp, og ordfeil forekommer kun når kortet presses veldig ut av sitt kompetanseområde.

Denne egenskapen er såpass dominerende at kløvertoerne med tiden ofte utvikler et doserende toneleie i rollespillet med omverdenen, rett og slett fordi vi andre blir stille i ren og skjær verbal underlegenhet. Og det er jo slik mønstre dannes, er det ikke?

Kløver 2 er altså vant til å holde ordet og de elsker å belære og karakterisere. De anser dette som fruktene av sin kolossale (og genuine) tørst etter kunnskap som kan bringe forståelsen til neste nivå.

Samtidig har kortet også den sjarmerende egenskap at de finner stor tilfredsstillelse i å søke konsensus. Slike muligheter fungerer sterkt motiverende, men som kjent, “any stick has two ends”:

Higet etter konsensus kan noen ganger være en liten felle for kløver 2, særlig når det møter sterk motstand fra andre taleføre som slett ikke ønsker seg noen enighet.

Under valgkampen 2015 fikk vi noen eksempler på at Jonas gikk i nettopp denne fellen. Mens han jaktet en felles forståelse på tvers av farger, jaktet Siv og et par av de andre trumfkortet, og fant det. Jonas ble dermed tatt litt på sengen av sine egne bevegelsesmønstre. “Skal vi ikke være enige om dette, da Siv?” “Nei”, sa Siv og de.

Jeg tror vi kan forvente at Jonas og hans rådgivere innen neste valgkamp vil ha funnet ut av dette.

Kløver 2 og kløver Ess

1c2cSelv om Siv Jensen og Jonas Gahr Støre er politiske motstandere som noen ganger tørner sammen så det synger etter, har de også ved flere anledninger gitt til kjenne en slags gjensidig respekt. Den enkle forklaringen er at nabokort uten unntak har en medfødt affinitet for hverandre. Se forklaring på The Pure Spread

Et annet kløver Ess er vår nye fotballhelt Martin Ødegaard, og det er derfor ikke til undring at Jonas hopper i stolen i den grad at han timer senere er på forsidene med treffende beskrivelser om hvilke tv programmer som er best.

Mer om Siv og de andre kløver essene ved neste korsvei, men kortstokken med sine DNA-aktige arketyper byr på god underholdning fordi den så treffende beskriver samhandlingen mellom oss mennesker på et vis man straks kan kjenne seg igjen i.

oedegaard-stoere

 

Noach
%d bloggers like this: