C H JANSON

Det menneskelige lunets omskiftelighet

Et typisk trekk ved et lune er vel dets omskiftelighet, og dessuten er det alltid menneskelig, så det der var ikke noen særlig god tittel, Carl Henrik. På den annen side klinger det flott og ser bra ut. Jeg lar det stå.

Den ene dagen er jeg nobel, flott og ikke så lite åndelig, og henter derfor frem dette sitatet fordi jeg selv ikke klarer å formulere noe lignende like bra:

“Mange inpulser, vibrationer og indtryk som berører dig, er ikke undergit din dagsbevisste vilje. De er hændelser, som har sin rot i Altet. De træffer dig som straaler og indvirker paa dig efter det forhold dit indre staar til dem og i den grad som deres væsen er levende i dig. Det ligger derfor tildels i din haand, om du blir omfattet med kjærlighet, om et menneske av betydning for dig krydser din vei og etterlater dype indtryk paa dig, eller om en gjerning blir levende i dig, saa du helt maa hengi dig til den. Kun det du er inderlig forbundet med, kommer du i dypere forhold til.” (Marcello Haugen)

Så sant så sant, hvis man bare har et “trossystem” som passer. Å være inderlig forbundet med noe, vakrere kan det knapt sies; det er noe man får lyst til å være.

Jeg finner ingen meningsfeller, og dagen etter er derfor humøret helt annerledes. En slags hevngjerrighet pipler frem, i det jeg snurrer meg rundt og henter frem den neste lekkerbiskenen. Det er bare jeg som smiler lurt, men det glemmer jeg å tenke på.

Det er nemlig ingen ringere enn den ikke-jordiske fortelleren Beelzebub, på vei igjennom universet i et romskip i retning The Holy Planet Purgatory, som snakker. Muligens noe spøkefullt forklarer han sitt overordentlig nysgjerrige barnebarn Hassan, også av ikke-jordisk herkomst, om menneskene på jorden og deres kunnskapsnivå på esoteriske emner:

“According to what I have just told you, my boy, you can in general judge what kind of understandings and representations they have at the present time there on your planet about the what are called ‘questions of the beyond’; it can truly be said that if these understandings and notions of your eccentrics about their questions of the beyond were heard by our hens, they would begin to laugh so hard that the same thing might happen to them from their laughter as happens there among your favorites from what is called castor oil” (G I Gurdjieff)

Denne er dyp, altså. Her hjelper det ikke mye på forståelsen å vite at egypterne etter nøye oppskrift brukte denne oljen til balsamering av sine døde konger,  men det tør være kjent at laksérolje har visse mageregulerende funksjoner.

I det hele tatt, det var kanskje det menneskelige lunets omskiftelighet han siktet til, Nils Bohr, da han sa dette:

“Vi satt og betraktet Fusijama ved solnedgang. Vi kunne se foten av berget. Dets øverste tind var forsvunnet bak skyene. Men neste morgen så vi et helt annet bilde av det samme berget. Vi så bergets topp dekket av skinnende sne og kunne slett ikke se den nederste del på grunn av morgentåken.” (Niels Bohr)

 

 

 

 

Noach
%d bloggers like this: