From  amazing archetypes fun
    to      serious self-studies

  • Legominism (definition) – Ancient wisdom that is transmitted beneath a form ostensibly intended for quite a different purpose. G.I.Gurdjieff
  • What could be more convincing, moreover, than the gesture of laying one’s cards face up on the table? Jaques Lacan

  • Consciousness has a certain sonority Kryon

Kortstokk med politisk vri

Logoen til Dagens Næringsliv Dagens Næringsliv hadde for en tid tilbake et fornøyelig oppslag med tittel “kabal-ismen” i den norske politiske lekegrinden. Magasinets forside var behørig illustrert med sentrale politikere presentert som kort fra kortstokken.

Dette er faktisk en relevant fremstilling fordi kortstokken har en esoterisk betydning i den forstand at til hver dag, tilsvarende solens gradposisjon i zodiak, hører ett bestemt kort med sine distinkte karaktertrekk og skjebnemønstre. Dette utgjør om ikke annet et DNA-astrologisk system som kan sies å være vel så underholdende som de 12 stjernetegn, rett og slett fordi beskrivelsene blir så mye mer eksakte og lette å kjenne igjen, i seg selv eller andre, alt ettersom.

Årsaken til kortenes kruttsterke presisjon er å finne i den tolvtalls matematikken som utgjør kjernen i “the double helix” i DNA. Som det meste annet er også kalenderen basert på denne konstruksjonen. Musikerne kaller det forøvrig kvintsirkelen, så alt henger sammen. 

Kortstokken er en smart beskrivelse av kalenderen, og dermed kan man, stadigvekk matematisk, koble ett spesifikt kort til hver dag i året, og dette kortet blir dermed hva man i overført betydning kunne kalle “dagens DNA”. Det er et fascinerende system.

I et studie av systemet er oppgaven å tilegne seg kunnskap om kortstokkens såkalte arketyper, samt den DNA-musikalsk-matematiske bakgrunn. Mer om det ved annen anledning, men så kan jeg ikke dy meg for å kommentere DNs illustrasjon ved å anvise de egentlige kortene for de politikere som var i fokus ved denne korsvei.

Her er den modifiserte, men korrekte “kortstokken”, definert i henhold til fødselsdato.

Den mystiske kortstokken i politisk perspektivDen korrekte kortstokken

 PS: Dette betyr ikke at Dagens Næringsliv nødvendigvis tar feil. Kan hende er journalistens intuisjon god og vedkommende har truffet blink for eksempel på politikerens såkalte personlighets- eller månekort, men slike tillegg trenger vi ikke for å la oss underholde her.

Noach
%d bloggers like this: