C H JANSON

NRK’s nye nett tv med barnesykdommer (utdatert)

NRK gjør veldig mye bra. Ikke bare på innhold, men også på teknologi, inkludert distribusjon av eget innhold. Uten akkurat å ha kjennskap til alle verdens tv stasjoner, fremstår kanalen for meg som en pionér innen moderne nett TV og radio, og kommer utmerket ut av en direkte sammenligning med SVT eller DR.

Direkte sendinger tilbys hvis overhode mulig via nettet og som noe selvsagt, mens tilsvarende tjenester i Sverige er mer å regne som en ekstra luksus på utvalgte sendinger. Og jeg tror dette er status hos andre nasjonale kringkastere rundt omkring i Europa.

Ikke bare er NRK flinke til å vise alt som er mulig å vise direkte dersom rettighetene tillater dette, men man demonstrerer også tidvis god kompetanse på det siste innenfor de teknologiske mulighetsrom.

Jeg er med andre ord NRK tilhenger, og jeg bruker nett tv hver eneste dag, mer enn tradisjonell kringkasting.

Således er den nylig lanserte og sterkt fornyede nett TV som konsept et tydelig steg fremover. Det vil bli bra, og her litt egenreklame fra Nicolai Flesjø i NRK,

http://nrkbeta.no/2012/04/23/test-nrks-splitter-nye-nett-tv/, hvor det blant annet annonseres at “Kvaliteten på lyd og bilde er betydelig forbedret. tv.nrk.no velger den beste kvaliteten din maskin og dataforbindelse takler, og gir deg den”.

Barnesykdommer

Imidlertid, ny nett TV har et par alvorlige barnesykdommer. Kvaliteten er riktig nok god på det beste, men gjennomsnittlig kvalitet er lav og hører ikke hjemme i 2012.

Her et rykende ferskt eksempel med  feil som omfatter både win7 og osx maskiner her i huset, men som ikke er en del av gamle nett tv.

Uten å være skråsikker er det således mye som tyder på at feilkilden er å finne i NRKs “nye” og flash-baserte nett tv sendinger.

Nederst i denne artikkelen viser vi forskjellen på ny og gammel nett tv mens begge sendingene går på samme skjerm. Med ord:

Bildestrømmen fryser hvert 2. sekund, “Tourettes ticks”

Årsaken til “frys” effekten er funnet, se løsning her. Vi lar teksten stå slik at andre med det samme problemet kan kjenne seg igjen:

Mens lyden er kontinuerlig, har bildet en konstant tilstedeværende “frys” effekt med noen få sekunders mellomrom. Ballen stopper, og problemet ligger ikke i videostrømmen fra noachsw i denne artikkelen (hvis din internett forbindelse og vår server fungerer normalt).

Det må nødvendigvis bety at filmen ruller raskere enn lyden. Dette er en feil som er direkte diskvalifiserende for alle sendinger med mye bevegelse, inkludert, men ikke begrenset til idretts sendinger.

Gammel nett tv var heller ikke perfekt, men den var uten disse “Tourettes ticks”.

Lyden detter stadigvekk ned til mono

Lyden pendler i perioder mellom mono og stereo. I eksemplet ser man på SoundPimp dashboard hvorledes peakmeter først viser mono, og så brekker over i stereo uten forvarsel. Det kan forsåvidt også høres på opptaket.

Video kvaliteten er noen ganger latterlig dårlig

NRK nett tv i dårlig kvalitet

 

Video kvaliteten er på sitt verste vesentlig dårligere enn noe jeg kan huske å ha sett fra NRK. Bildet illustrerer ganske treffende laveste kvalitetsnivå, og dette er jo et gufs fra forrige århundre.

Bitraten er her utrolig lav, nemlig 208kb/s, og man kan jo spekulere i om de underliggende (såkalte) adaptive algoritmene egentlig er helt klare for markedet ? Spørsmålet er relevant fordi tilgjengelig båndbredde var over 3Mb/s på det angjeldende tidspunkt.

Som oftest får denne kvaliteten tildelt midt i Dagsrevyen og andre antatt populære sendinger, hvilket muligens antyder kapasitetsbrist på Marientlyst ?

Note: Når kvaliteten er bra er den veldig bra, men “ticket” er av nyere dato og synes å ha “satt seg”. Her er ønsket vi bare å dokumentere hvordan den nye nett tv ser ut sett herfra. Noen skuffelser henger i luften.

Dessverre, altså, NRK.

Er løsningen kun optimal for iPhone og Ipad brukere ?

Over på NRK-beta løper en tråd om statistikk og bruksmønstre for de ulike plattformene. I et av innleggende mer enn antydes at årsaken til problemene er relatert til at den nye løsningen kun er optimalisert for iPhone og iPad.

Er det virkelig sant ?

Flertallet av brukerne er stadigvekk på Windows og OSX, og derfor ville slik prioritering – om den er korrekt – være direkte kvalifiserende målt mot NRKs mandat om å nå “de brede lag”.

Flere eksempler for spesielt interesserte

Nedenfor har vi for spesielt interesserte lagt ut et par opptak fra 18. september som ytterligere demonstrerer og dokumenterer problemene. På begge disse opptakene ser man ny nett TV til venstre på skjermen, og (deler av) gammel nett TV skjerm nederst til høyre, da som levert av vår egen cross-plattform “NRK Radio & TV” app, hovedsaklig til privat bruk.

Merk spesielt at “gammel” nett tv ikke har disse tickene a la Tourettes. Denne forskjellen er i øynefallende observerbar på “sportsirkelen” som roterer som bakgrunn.

Take 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Take 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk utstyr brukt

Video-opptakene i denne artikkelen er produsert med et Sony a37 innstilt på moderat god videokvalitet.

De neste 10 forbedringstipsene finnes her

Noach
%d bloggers like this: