C H JANSON

NRK sin rolle som kulturformidler

Mitt debattinnlegg på: http://www.aftenposten.no/kultur/NRK-medarbeidere-slutter-i-protest-8144789.html, her i “så og si” blåkopi:

NRK LEDELSE: TA EN “TIMEOUT”. NÅ.

NRKs “kultur”-veteraner roper for tiden et viktig varsko og de stiller med gode begrunnelser. De baserer seg på erfaring med og FORSTÅELSE for den viktige rollen NRK har hatt og fortsatt bør ha som (1) en slags beskytter av, (2) en herlig veiviser i, og ikke minst, (3) en viktig kanal for, “kulturen” i alle fasetter. Disse seniorene har rett i at NRKs bedriftsøkonomisk orienterte ledelse pr. dato synes å være på ville veier.

Alle enheter, alarm! Det er noe som foregår i NRK, men hva? Problemet for oss som brukere er at vi må forholde oss til en snikende prosess eksemplifisert ved at enkeltprogrammer tas av plakaten til fordel for nye innslag med stadig tiltagende pludre-plapre-faktor, og til og med med en yndig programleder på NRK Klassisk som dulle-dulle-snakket til oss i hele 2014 som om vi skulle være små barn.

Du kultursjef Hege Duckert: Vis litt mot nå. Hva er det NRK vil? Kan ikke du presentere en visjon og en “plan i praksis” for NRK som fortsatt kulturbærer? Hva har vært bra? Er det ikke lenger bra nok? Hvorfor ikke? Hva i NRKs klassiske tilbud er så viktig at du er villig til å sette din stilling inn på at tilbudet voktes? Hvilken fornyelse ser du for deg? Legg frem en skikkelig programerklæring, og få en ordentlig debatt tilbake. Slik det er nå med snik-forfall her og der, er det uverdig og lite profesjonelt.

NRK må gjerne vise til publikumsundersøkelser når det gjelder P1 (P for pludring eller plapring), men at Duckert ikke våger å åpne munnen, og attpåtil lar P2 kanalsjef Ole Larsen bruke som kronargument for den lydige beskjæring av P2 juveler at 90% av publikum er fornøyd med kulturtilbudet til NRK, er fullstendig diskvalifiserende og dessuten skremmende. Dette kan oppfattes som uhederlig argumentasjon, så vennligst vis oss – gjerne nå – at dere ikke er feil folk på feil plass til feil tid.

Det er viktig å forstå at en viss andel av det NRK produserer ikke kan eller skal måles langs publikumsoppslutning og seer/lytte tall. Om jeg skal være like enkel i min argumentasjon, så er det de siste 10% av publikum som hører på P2 og diverse spesialkanaler som NRK Klassisk, og nå melder vi oss på i et heftig forsøk på å stanse forfallet, for øvrig ypperlig beskrevet av Svein Midtskog nedenfor.

“Trist å høre forfallet i NRK p2 , Har vel egentlig gitt opp og hører istedet på svensk radio.
Kan anbefales.Spesielt de klassiske musikk innslagene morgen, formiddag ellermiddag og kveld. NRK oppfyller ikke lenger kravene.” (Svein Midtskog)

Det er en forskjell på svensk og norsk kultur, at svenskene er dyktigere til å holde på det bestående; et fornuftig innslag av konservatisme som er god å ha i tider som dette. I øyeblikket er forskjellen ekstra tydelig dersom man sammenligner Svensk Radio med NRK. Det er en annen ro og verdighet over tilbudet i Sverige. Der NRK mislykkes med å bruke altfor unge radiostemmer i et forsøk på å friske opp stilen på P2, noe de nåværende P2 lyttere overhode ikke har etterlyst, kan man i Sverige stadigvekk og heldigvis nyte erfarne radiostemmer.

Den triste sannheten synes å være at NRK har satt seg fore å prioritere tilsig av nye og yngre lytterskarer til bl.a. NRK P2, dessverre med prioritet foran den tradisjonelle oppgaven som kulturbærer. Det er en katastrofal strategi, sett herfra.

Som et symptomatisk «bottom up» eksempel så er NRK særdeles opptatt av den makt
som ligger i å presentere ferskvaretrivialiteter (nyheter) i endeløse repetisjoner, overalt i alle kanaler unntatt MP3. Derfor sendes de vanlige nyheter på NRK Klassisk en gang i timen; hvilket selvsagt er en absurditet. Mange lytter stikker til spesialkanalene nettopp for å slippe unna dette «evinnelige kjaset».

Forrige generasjon NRK ledere forsto disse tingene helt av seg selv, men hvis NRK ledelsen ianno 2015 inviterer til debatt så er det dessverre ikke på sin rolle som kulturbærer, men på sin rett til å presentere nyheter. Les for eksempel denne kanskje brukbare kronikken av NRK sjefen nå nylig: Et åpent, raust og moderne NRK: http://www.aftenposten.no/meni…

Det fremgår ikke særlig klart av kronikkens tittel, men det Thor Gjermund egentlig ønsker er å avskjære den såkalte “negative avgrensning”, konkret av NRKs mulighet til å betjene markedet med nrk.no sine nyhetsstrømmer. Nyheter, nyheter, alltid nyheter, NRKs eneste “golden nugget”? Feil!

Ikke det at nrk.no ikke er en ypperlig tjeneste og derfor en «no-brainer» som får et rungende ja herfra, men den debatten kan Thor Gjermund ta med andre papirpressefolk som føler presset fra elektroniske medier. Nei, det er ubalansen i fokus på rollen som nyhetsformidler og rollen kulturbærer som i øyeblikket (tilsynelatende) ikke henger sammen i NRK ledelsen. Få orden på dette, da!

Vi er ikke vonde å be, vi publikummere. Bare kom opp med en fornuftig plan som viser at dere har forstått rollen og så kan vi hjelpe til med å mene ting, samt stemme på det politiske partiet som har det mest «tidløse» synspunktet på NRKs rolle. Eksempel: P2, eller deler av programporteføljen i P2 og andre spesialkanaler, bør være tilnærmet suveren og uavhengig av lyttertall. Det er nesten litt som når riksantikvaren erklærer slik og slik beskyttelse av eiendom, ja faktisk.

Og til slutt en bemerkning om høy pludrefaktor: Det er ikke så mange år siden Nitimen var et veldig hyggelig program med sin originale profil, målt mot alternativer. Pr. dato har selv Nitimen forfalt ned til samme nivå som et hvilket som helst kosepludreplapreprogram på en hvilken som helst kanal. Hyggelig nok sikkert, men….

Overdreven fjollepludring er ikke veien å gå, men dersom pludrefaktoren fester grepet ytterligere er det trolig ingen vei tilbake til gode gamle NRK. Det er litt her vi er nå. Skal man få publikum og politikere til å velge og kreve at NRK skal bestå og helst forsterkes, da MÅ NRK tørre å skille seg ut fra den gemene hop av radiokanaler, og det må være overordnede mekanismer rundt NRK som holder overivrige NRK ledere med god bedriftsøkonomisk teft skikkelig i ørene. Kultursjef og kroneteller snakker ikke samme språk, men de må ha samme sjef.

Noach
%d bloggers like this: