C H JANSON

Marcello Haugens lille, kloke, vakre bok

Her følger noen sitater fra Marcello Haugen’s bok; “Betragtninger over en dag”, og vennligst merk Dem den der “g”. Min kopi tilhørte i sin tid Agnes Løkken og kommer altså fra selveste Svarga. Det er andre gang jeg er eier av en slik originalutgave, den første gav jeg bort. Jeg har til og med en nyere utgave som er omskrevet til moderne bokmål, men som jeg ikke er like begeistret for.

Liten overraskelse i postkassen

Det var en litt kryptisk beskjed jeg fikk en dag. Jeg tok litt spent en titt, og der lå forsyne meg den boken igjen. En gammel kjenning var tilbake, og jeg kjente gleden bruse.

Boken var en gave fra en tremenning. Takk, takk!

Tilbake til den moderne utgaven og en liten betenkning: Språklig sett er dette en god oversettelse med tilfredsstillende språkføring. Likevel er den bare en blek skygge av originalen. Den fordums elegansen er liksom borte, men det er mulig årsaken er at gammel rettskrivning rett og slett høres flottere ut i mine ører. Jeg har dog møtt andre med tilsvarende synspunkt, og det ville være ønskelig at den originale utgaven igjen blir å få tak i.

Det samme kan det være her og nå, og veldig viktig er det heller ikke. Får man tak i den moderne utgaven, så for all del, benytt anledningen.

Krevende spørsmål, tankefulle svar ?

Boken er ikke bare fylt til randen med språklige svisker fra den gamle skole. Det er også mulig å dvele litt ved disse spørsmålene nedenfor, og ved måten de er formulert på.

Det er som om ordene anmoder en om å stoppe opp og tenke etter; men er nå svarene umiddelbart innen rekkevidde? Kan hende er det tilstrekkelig å tygge litt på spørsmålene i ro og mak, og famle litt etter brukbare svar? Ihvertfall:

Vokt Dem vel for mange ord og spinkle forklaringer, det er Dem selv vi snakker om. En kjenn-deg-selv test kunne lakonisk-spøkefullt formuleres omtrent slik:

Spytt ut svarene!

Betragtninger over en dag av Marcello Haugen i

 

Hvorledes behersker du dit sjælsinstrument og dit legeme; behersker du dit livs teknik?

Hvorledes er din stilling til dit arbeide eller hva der er ensbetydende dermed; er du dig bevisst hvor de sterke og skapende sider av ditt væsen ligger?  Hvor ligger din begavelse?

Hva gjør du med begeistring; med full deltagelse av din sjæl?  Hvortil føler du dig kaldet? Kjenner du forskjellen mellem det arbeid som skjænker dig kraft, og det som røver dig kraft?

Hvorledes er det med din vilje?  Er du klar over dens stilling i dit livs husholdning? Kjenner du teknikken ved dens utvikling?  Kjenner du forskjellen mellem din egen viljes spendingsradius og dens vedvaren? Lar du dig lede av din høiere vilje eller av dine tilbøieligheter?

Er du nå ganske vaaken, helt oppmerksom, eller lar du dig opsluke i en strøm av ufordøiede indtryk?  Har du lært at indrette din opmerksomhets teknik etter din sande vilje?

Din stilling til dit livsvirke taaler intet kompromis, intet forlik, vet du det?

(Marcello Haugen)

Det er jo veldig godt spurt, dette her.

Noach
%d bloggers like this: