To be approached with curiosity and open-mindedness.

Spades-Descention

SPADE MUSINGS

Faleraki: “The mort is forken”

Friends!

Let’s continue.

The mort is forken? Did you get that message, as the story was closing, just before the tape end ? That’s quite antiquated English. If at all. “The mort is forken”. En oversettelse kunne være omtrent slik:  “Jordhaugen er gafla”.

Hva mener’n?

Kan det være dette: I computerbransjen er det vanlig praksis å “forke” en programvaresnutt. Se eksempler på github.com, der kryr det av “forkede snutter”. Det betyr bare at man lager programvare som en avlegger av en annen, hvilket ergo betyr at man drar med seg – arver – alle egenskapene til forgjengeren inn i egen versjon. Det kan jo være litt kjelkete alt ettersom.

Finnes det alternative fortolkninger? Mon ikke. Hva med rett og slett: “Åker’n har blitt pløya”? Det skulle kunne bety at plassen er ryddet og klar for neste runde, så og si fri for heftelser relatert til det som var. En helt annen variant, altså; en ny sesong der fjorårets værforhold ikke lenger har betydning? 

“The Future as the Past Healed?” 

Hver får velge sin egen variant.

Det som uavhengig av fortolkninger var litt rart, var at da vi som “gegenfahrers” mot skiltretningen ankom Faleraki ovenfra skogkanten, så var jordhaugen til våre store overraskelse ikke 100 % pløya. 

Hva møtte oss ? Bla om… klikk på side 2 nederst