From  amazing archetypes fun
    to      serious self-studies

  • Life is not a matter of holding good cards, but sometimes, playing a poor hand well. Jack London
  • Life consists not in holding good cards but in playing those you hold well. Josh Billings

  • The journey of a thousand miles begins with the first step. Lao Tzu

The Pure Spread

The Pure Spread beskriver kortenes spirituelle relasjon. En viktig relasjon er at nabokortene uten unntak har en gjensidig affinitet. Merk at platen er foldet slik at for eksempel nabokortene til hjerter 7 er både hjerter 6 og hjerter 8.

PS-050706