C H JANSON

Fresh water for all? Make salt magnetic!

Humanity have several major challenges related to survival, and one of them is the lack of fresh water. Here in Norway we have abundance of downhill flowing water. It’s pure, we can drink it, and we use it as a major source for feeding the power grid. In fact, the...

Read more

The Blue Pearl Fireplace

Dette er et første utkast til prosjektbeskrivelse. Blir nok bedre etter hvert. Litt peislyd underveis, den vakre lyden du savner fra en moderne, lukket peisinnsats: Hensikt Dette dokumentet beskriver et forslag til en ny type peis med innsats som møter vesentlige krav til effektiv oppvarming og miljøeffektivitet, men også kos...

Read more

Lite peis studium

  Figuren nedenfor gjelder Dovre 2575 rentbrennende peisinnsats, som vi monterte i desember 2018. Vi ønsker oss en varmelagrende peis, men måtte gå for rimeligste alternativ ved denne korsvei. Vi har målt temperaturen 5 forskjellige steder i kretsløpet, og denne figuren viser temperatur 1 meter ned i pipeløpet, målt med...

Read more