C H JANSON

Projects

This page list some projects. They could be active, or a possible future option

The Blue Pearl Fireplace

Dette er et første utkast til prosjektbeskrivelse. Blir nok bedre etter hvert. Litt peislyd underveis: Hensikt Dette dokumentet beskriver et forslag til en ny type peis med innsats som møter vesentlige krav til effektiv oppvarming og miljøeffektivitet, men også kos og hygge. Dessuten er det inkludert et forslag til hvorledes...

Read more

Lite peis studium

  Figuren nedenfor gjelder Dovre 2575 rentbrennende peisinnsats, som vi monterte i desember 2018. Vi ønsker oss en varmelagrende peis, men måtte gå for rimeligste alternativ ved denne korsvei. Vi har målt temperaturen 5 forskjellige steder i kretsløpet, og denne figuren viser temperatur 1 meter ned i pipeløpet, målt med...

Read more